OM MARIA STÅHL

  • Juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet år 2010.

  • Ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan år 2014.

  • Arbetat vid allmänpraktiserande advokatbyrå, Lindstedts Advokater, Sundsvall.

  • Arbetat inom specialområden skadestånd, trafik – och patientskador, personskador, vid Advokatfirman Christer Nyström AB, Bromma.

  • Språk engelska, franska och italienska.

  • Grundare och ägare av Advokat Ståhl AB.

NÅGRA ORD FRÅN ADVOKAT MARIA STÅHL

I mitt yrke som advokat har jag träffat många människor där jag haft förmånen att dela deras framgångar men även motgångar. Gråt, skratt och glädje, frustration men framförallt lättnad, är återkommande känslor jag möts av.

Det är också i dessa möten med varje unik människa i varje unikt ärende som jag finner min största drivkraft nämligen; hur ska jag agera i just denna situation för min klients bästa?

Med dessa ord hoppas jag att just Du vill anlita mig. Det som anförtros mig i min yrkesutövning stannar hos mig.

Väl mött!

Maria Ståhl