LEDAMOT I ADVOKATSAMFUNDET

Endast den som är antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund får kalla sig advokat. Advokattiteln är skyddad i lag.

Titeln advokat innebär, med de krav som följer, också en kvalitetsstämpel.

Vad är en advokat? Läs mer här »

Obligatorisk ansvarsförsäkring genom Advokatsamfundet.

Obligatorisk fortlöpande utbildning.