ARBETSOMRÅDEN

Jag kan bistå och hjälpa Dig inom följande arbetsområden:

  • Avtalsrätt

  • Bättre rätt till utmätt egendom

  • Domstolsförordnanden; som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.

  • Ekonomisk familjerätt

  • Personskaderätt

  • Rättsskydd, rättshjälp

  • Skadeståndsrätt

  • Specialområden inom trafikskadeersättning, patientskadeersättning, försäkringsfrågor och Socialförsäkringsbalken.

Patientskada som du drabbats av ska anmälas till Löf, eller om det är en privat vårdgivare, till dennes patientförsäkring. För anmälan till Löf, klicka här

På Trafikskadenämnden kan du läsa om vilken ersättning du har rätt till efter en trafikskada, klicka här.

KONTAKTFORMULÄR