ARBETSOMRÅDEN

Jag kan bistå och hjälpa Dig inom följande arbetsområden:

  • Avtalsrätt

  • Bättre rätt till utmätt egendom

  • Domstolsförordnanden; som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.

  • Ekonomisk familjerätt

  • Personskaderätt

  • Rättsskydd, rättshjälp

  • Skadeståndsrätt

  • Specialområden inom trafikskadeersättning, patientskadeersättning, försäkringsfrågor och Socialförsäkringsbalken.

KONTAKTFORMULÄR